Fhv. børne- og ungedirektør Inger Andersen

Forhenværende børne- og ungedirektør Inger Andersen i Frederiksberg Kommune er optaget på Den Sorte Liste, fordi hendes forvaltning har brugt den kritiserede psykolog Finn Westh til at lave forældrekompetenceundersøgelser (FKU) i børnesager, selvom Frederiksberg Kommune var orienteret om, at Finn Westh havde fået kritik i Psykolognævnet.

»Det var ikke en påtale, vi anså for diskvalificerende,« udtalte børne- og ungedirektør Inger Andersen blot til TV2 i sommeren 2019.

Det har Inger Andersen sagt uden at forholde sig til den udbredte forråelse, afstumpethed og neuroticisme blandt mange socialrådgivere i kommunernes børne-, unge- og familieafdelinger, herunder handicapafdelinger.

Senere dukkede der endnu flere oplysninger op, som afslørede alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling. En enig magistrat besluttede derfor at fritage børne- og ungedirektør Inger Andersen for tjeneste og indlede en afskedigelsessag. Det skrev kommunen i en pressemeddelelse i november 2019.

Kommentarer