Socionom Kari Killén (Norge)

Socionomen Kari Killén fra Norge er optaget på Den Sorte Liste af flere årsager. Hun står bag en, ifølge mange, kontroversiel forskning inden for omsorgsvigtede børn, og hendes forskning anvendes i adskillige danske børne-, unge- og familieafdelinger. I Dansk Socialrådgiverforenings medlemsblad Socialrådgiveren i 2011 bliver hun ligefrem omtalt som "nordens førende forsker i omsorgssvigt" (Socialrådgiveren: 2011-01).

Senere samme år holdt Kari Killén et oplæg om omsorgssvigt for 350 socialrådgivere og socialpædagoger i Kolding, hvor hun udtrykte sin undren over, at myndighederne ikke i højere grad anvendte muligheden for bortadoption (Socialrådgiveren: 2011-05).

Det har Kari Killén (Kari Killen) sagt uden at forholde sig til den udbredte kritik af hendes forskning og metoder samt til den udbredte forråelse, afstumpethed og neuroticisme blandt mange socialrådgivere i norske og danske kommuners børne-, unge- og familieafdelinger, herunder handicapafdelinger.

Kommentarer